Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Wij vinden het vervelend dat je je niet goed geholpen voelt door TABOER. Bij TABOER kun je je hart luchten over alle onderwerpen die bij jou als boer of tuinder mentale zorgen veroorzaken. De medewerkers van TABOER bieden een luisterend oor en eventueel zoek je samen naar welke vorm van professionele hulp bij je past. Mogelijk hebben onze medewerkers een inschattingsfout gemaakt of is er sprake van miscommunicatie.

Wil je een klacht indienen?

Als je niet tevreden bent over jouw contact met TABOER dan kun je een klacht indienen. Je doet dat door onderstaand formulier in te vullen. Beschrijf daarin duidelijk wat er is gebeurd en waarover je ontevreden bent. We vinden het belangrijk om te horen van we beter kunnen doen.

Wat gebeurt er met je klacht?

Je klacht wordt gelezen door de programmaregisseur van TABOER. Deze medewerker zoekt uit wat er aan de hand is en bespreekt eventueel jouw klacht met andere medewerkers, om samen een goede beslissing te nemen over jouw klacht. Als jij om een reactie hebt gevraagd, krijg je diebinnen twee weken. Je kunt in onderstaand formulier aangeven hoe jij graag terugkoppeling wenst. Klachten worden altijd gerapporteerd aan het management (stuurgroep) zodat zij kunnen controleren of de afhandeling naar wens is verlopen.

Wat als je het niet eens bent met die reactie? 

Dan kun je ons dat laten weten door onze mail te beantwoorden. Wij laten jouw klacht dan lezen door het management van Taboer en laten je weten wat zij besluiten over jouw klacht. Je krijgt dan binnen vier weken een reactie van ons.