Signalen

Onzekere tijden in de landbouwsector, maar ook persoonlijke problemen kunnen ervoor zorgen dat je het soms even niet meer ziet zitten. Herken tijdig de signalen en maak het bespreekbaar.

Taboer_sign_icon-1-persoonlijk

Persoonlijk

 • Besluiteloosheid
 • Gezondheidsklachten
 • Ziet geen toekomstperspectief
 • Trekt zich terug en is stil
 • Neemt de telefoon niet meer op
 • Komt niet meer op bijeenkomsten
 • Vriendenkring krimpt
 • Relaties lopen stroef
 • Zegt afspraken af
 • "Kort lontje", snel boos
 • Weinig aandacht voor persoonlijke verzorging
 • Kinderen zijn minder vrolijk of laten zich niet zien
Taboer_sign_icon-2-papieren

Op papier

 • Financiële resultaten gaan achteruit
 • Niet of te laat betalen van rekeningen
 • Minder (of geen) reguliere bestellingen
 • Uitstellen van noodzakelijke investeringen
 • Niet kunnen aflossen
 • Technische kengetallen roepen vragen op
 • Ondernemer begaat overtredingen
 • Boekhouding is niet op orde
 • Ondernemer heeft geen overzicht meer
 • Veel wisselingen in leveranciers, personeel, handelaren, etc.
Taboer_sign_icon-3-thuis_werk

Op het erf / in huis

 • Achterstallig onderhoud bedrijfsgebouwen
 • Steeds slordiger/vervuild erf/huis
 • Tuin is verwaarloosd
 • Ongeopende of ongelezen post
 • Opeenstapeling reparatiewerkzaamheden
 • Hygiëne laat te wensen over
 • Je niet welkom voelen op het erf
 • Geen tijd voor koffie of een praatje
 • Plotselinge of geleidelijke verandering
 • Verwaarlozing of vermagering van hond of kat
 • Ineens onbekenden op het erf die ruimte huren

Direct hulp

Gesprekstips

Een gesprek aangaan is vaak niet eenvoudig.

Verwijsschema

Ontdek in hoeverre jezelf hulp nodig hebt of een ander.

Bel TABOER

Ze luisteren naar jouw verhaal en geven tips en adviezen.

Specifieke signalen per sector

Taboer_sign_icon-4-akkerbouw-outline_wit

Signalen voor een akkerbouwbedrijf

 • Vuile machines
 • Plassen water op percelen
 • Valplekken in gewassen
 • Mislukte onkruidbestrijding
 • Rondslingerende lege verpakkingen van zaad, kunstmest of gewasbescherming
 • Ratten en/of muizenkeutels in bewaarplaats
 • Vuil in de bewaarplaats
Taboer_sign_icon-5-fruitteelt-outline_wit

Signalen op een fruitteeltbedrijf

 • Slecht gesnoeide bomen
 • Lage hectare opbrengst
 • Niet herstelde, kapotgereden paden
 • Kapotte fruitkisten
 • Veel onkruid onder de bomen
Taboer_sign_icon-6-boomteelt-outline_wit

Signalen in de heester- en boomteelt

 • Vervuilde kwekerij
 • Teelthandelingen niet op het juiste tijdstip uitgevoerd
 • Rommel in de werkplaats
Taboer_sign_icon-7-glastuinbouw-outline_wit

Signalen in de koude (glas)tuinbouw

 • Verouderde glasopstand
 • Weinig onderhoud
 • Kapot glas
 • Vuil glas
Taboer_sign_icon-8-vee-outline_wit

Signalen in de veehouderij

 • Slechte kwaliteit of geen voeding
 • Geen droge ligplaatsen
 • Watervoorziening onvoldoende
 • Onregelmatige melktijden
 • Chaos in de stal
 • Achtergebleven ontwikkeling jonge dieren
 • Aanwezigheid van parasieten
 • Regelmatig zieke of kreupele dieren
 • Geen verzorging en behandeling van zieke dieren
 • Grote uitval volwassen dieren
 • Vervuiling van dieren
 • Onvoldoende ongediertebestrijding
 • Bezoekerskaart is niet actueel
 • Bedrijfskleding voor bezoek of medewerker is vies of niet aanwezig
 • Zeep en ontsmettingsmiddelen niet voorradig
 • Hygiënesluis niet schoon
 • Stofzakken van voersilo’s worden niet vervangen
 • Dode hennen blijven liggen
 • Dierenarts komt zelden
TABOER-mockup-signalenkaart-cover-def

Download signalenkaart

Vraag hier de uitgebreide handleiding aan die je helpt bij het signaleren en het voeren van het gesprek als je vermoedt dat iemand aan zelfdoding denkt.