Hulpverlening

Het is belangrijk dat boeren en tuinders, laagdrempelig en adequaat hulp krijgen aanboden bij mentale problemen. TABOER richt zich op verbeteren van het signaleren en tijdig doorverwijzen van hulpvragen naar de juiste hulpverleningsinstanties. En zetten zich daarnaast in om de kloof tussen de boeren en professionele reguliere hulpverlening te verkleinen, door de zorgverlener inzicht te geven in de leefwereld en specifieke problematiek van de boeren en tuinders.

Agro-zorgnetwerkkaart

De AgroZorgnetwerkkaart geeft inzicht in de omgeving van de boeren en tuinders. De omgeving van de ondernemers zijn visueel in beeld gebracht in de kaart. Er is onderscheid gemaakt in vier rubrieken:

  • Agrarische sociale hulpverlening
  • Reguliere hulpverlening
  • Sociale hulpverlening
  • Agrarische hulpverlening

Klik hier op de agro-zorgnetwerkkaart. Op deze kaart vind je een overzicht met het complete hulpverleningsnetwerk rondom de agrarische ondernemer.

Meer informatie

Ben jij hulpverlener en wil je meer weten over TABOER of over de agrarische sector in het algemeen? Stuur een mail of bel gerust met TABOER 088-8886608. Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

TABOER streeft ernaar om het aanbod zo goed mogelijk in beeld te brengen. Wil jij jouw diensten en/of aanbod kenbaar maken bij ons? Neem contact op middels het contactformulier.