Onderwijs

Voor veel jongeren ligt de lat erg hoog. Ze ervaren een toenemende druk vanuit hun omgeving. Ze kennen niet alleen een studiedruk, maar voelen ook een constante sociale en maatschappelijke druk. Het is niet voor niets dat ruim een derde van de jongeren in Nederland kampt met stress of slaapproblemen heeft. Jongeren in de agrarische sector hebben ook nog eens te maken met een onzekere toekomst, wat extra spanning met zich meebrengt.

Ondernemers in de land- en tuinbouw staan aan de vooravond van een landbouwtransitie. Hoe deze precies ingevuld gaat worden is voor velen onduidelijk. Deze onduidelijkheid leidt niet alleen tot stress bij de agrarische ondernemer, maar heeft ook zijn weerslag op zijn gezin. Veel studenten en scholieren hebben te maken met deze grote onzekerheid en worstelen hiermee. Dat geldt ook voor jonge toekomstige bedrijfsopvolgers. In sommige gevallen kan dat leiden tot mentale problemen en psychische nood. 

Onderzoek mentale gesteldheid bij studenten 2020

Anky Scholten, stagiaire bij LTO Noord heeft voor AgroZorgwijzer in 2020 een onderzoek gedaan naar de mentale gesteldheid van agrarische jongeren. Benieuwd naar wat ruim 800 studenten zeggen over hun agrarische gezondheid en de aanbevelingen voor het onderwijs? Klik hier voor de factsheet met de belangrijkste resultaten. Of lees de uitgebreide onderzoeksrapportage.  Voor vragen hierover kun je mailen naar info@taboer.nl 

Animatie voor het klassikaal bespreken van mentale gezondheid

Als docent in het (agrarische) onderwijs kan jij een belangrijke rol spelen in het signaleren van problemen en het bespreekbaar maken hiervan. Maak gebruik van de onderstaande animatie om het gesprek aan te gaan met jouw leerlingen/ studenten. Deze is samen met het Meeting Point Dier ontwikkeld. En mede mogelijk gemaakt door Fonds Colland Arbeidsmarkt, Groenpact, ZuivelNL, LTO Nederland en Opleiden Melkveehouderij.

De bijbehorende handleiding, ontwikkeld door AgroZorgwijzer en Agrocoach Lianne Veenstra voor docenten bevat drie oefeningen die de docent met zijn studenten kan doen na het zien van de animatie. Daarnaast geeft de handleiding handige tips voor het vervolggesprek en doorverwijsmogelijkheden.


Handige algemene hulpmiddelen:


Trainingen en workshops

Voor het onderwijs zijn er speciale trainingen en cursussen ontwikkeld voor zowel studenten als docenten. Agrarische coaches waarmee Taboer samenwerkt voeren deze uit. Ben je werkzaam in het onderwijs en wil je hier meer over weten? Neem dan contact op door een mail te sturen info@taboer.nl