Verwijsschema

Vul het schema in en ontdek in hoeverre jezelf hulp nodig hebt of een ander. Dit schema geeft inzicht in hulp die past bij jouw hulpvraag. Van een laagdrempelig telefoontje naar TABOER of een advies om contact op te nemen met je huisarts of professionele hulpverlener. Het is aan jou om te besluiten welke acties je neemt nadat je dit schema hebt doorgelopen.