Trainingen suïcidepreventie voor erfbetreders – Aanmelden 

De training heet ‘Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector’. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp.

Wachtlijst gatekeeperstraining

voor de Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector

Op dit moment staan er geen gatekeeper trainingen gepland. Meld je hier aan voor de wachtlijst gatekeepers-training.