Trainingen suïcidepreventie voor erfbetreders – Aanmelden 

De training heet ‘Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector’. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp.

Meld je nu aan

voor de Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector