‘Het doet zeer dat heit zo’n verdriet en zorgen heeft over het bedrijf’

De Kinderombudsman heeft een rapport uitgebracht met de titel ‘Waar ik bij ben’. In het rapport is er aandacht voor het welzijn van kinderen wanneer hun ouders een conflict hebben met de overheid. Zo’n conflict heeft veel impact op hun leven en wakkert vaak het wantrouwen in de overheid aan. Auke (14) vertelt in het rapport wat de stikstofmaatregelen van effect hebben op de sfeer in huis.

Aukje (14 jaar): ‘’We wonen hier mooi. Ik, mijn zusje (13 jaar) en onze twee broertjes (6 en 7 jaar) hebben alle ruimte om te spelen. Ook hebben we een zwembad in de tuin! Onze boerderij ligt heel vrij, bij een natuurgebied en een meer.

Mijn ouders zijn vaak druk met de koeien en het bedrijf. Het bedrijf zit al lang in de familie. Pake helpt nog iedere dag. Als oudste kind help ik soms ook. En ik heb eigen schapen die ik verzorg. Nu is heit nog veel drukker. Hij moet ook veel bellen en overleggen over de stikstofmaatregelen die we misschien moeten nemen. Dat blijft maar onduidelijk, en dat is voor ons heel moeilijk.

“Ik vind het vervelend dat er zo negatief over boeren wordt gepraat. Er zijn zoveel vooroordelen.”

Auke (14 jaar)

Mijn zusje en ik horen mijn ouders er vaak over praten. Als oudsten horen wij meer dan de jongere kinderen. Heit en mem bespreken ook meer met ons. Met andere kinderen praat ik eigenlijk niet over de stikstofproblemen en wat dat voor onze boerderij betekent. Sowieso niet op school. Mijn zusje is zelfs de enige op haar school die op een boerderij woont. Soms kan ik me niet zo goed concentreren. Maar vaak is school een fijne afleiding. Met mijn beste vriendin heb ik het er weleens over. Maar we hebben het over van alles, want ik vind het niet leuk om hier altijd over na te denken.

Soms kom ik weleens jongeren tegen die tegen de boeren zijn. Dan probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen wat we doen en hoe het werkt. We geven ook rondleidingen op onze boerderij aan mensen die dat willen. We zorgen echt wel goed voor onze dieren. Ik vind het vervelend dat er zo negatief over boeren wordt gepraat. Er zijn zoveel vooroordelen. Ze vertellen in het nieuws niet het hele verhaal.

“Ik zou willen dat de overheid met mij kwam praten over mijn toekomst.’’

Auke (14 jaar)

Als boeren negatief in het nieuws komen, merk ik dat ook aan mijn ouders. Heit wordt er chagrijnig van en mem emotioneel. Heit is afgevallen door alle zorgen. Het doet zeer dat heit zo’n verdriet en zorgen heeft over het bedrijf. Het is ons leven waar het over gaat. Ik wil later ook boer worden, maar ik weet niet of dat kan. Ik zou willen dat de overheid met mij komt praten, over mijn toekomst. Dat gebeurt nu niet. Terwijl het ons nu wel erg moeilijk gemaakt wordt. Ook zou de overheid met meerdere boeren in gesprek moeten gaan, want elke boer doet het anders. Ze moeten zien hoe het echt gaat.’’

Bron: Kinderombudsman


TABOER vindt het goed dat de Kinderombudsman aandacht besteed aan dit thema in dit rapport. Een conflict tussen ouders en de overheid leidt vaak tot een grote druk op de gezinssituatie. Ouders hebben vaak stress, waardoor kinderen zich bijvoorbeeld minder goed kunnen concentreren op school en ze maken zich vaak zorgen over de toekomst. Herken jij jij in dit verhaal en maak je je zorgen om je kinderen. Neem gerust contact op met TABOER. Ook als je werkzaam bent in het onderwijs en je ziet kinderen worstelen met wat er om hen heen gebeurt? Bel of mail naar TABOER. Medewerkers van TABOER helpen je graag verder.


**Deze foto’s zijn gekozen ter illustratie bij dit verhaal. De personen op de foto zijn geen familieleden van Auke.