ZLTO, LTO Noord en ZOB bundelen krachten in Taboer voor mentale gezondheid van boeren en tuinders

LTO Noord , Zorg om Boer en Tuinder en ZLTO hebben in TABOER een strategisch partnerschap gesloten om de uitdagingen waar agrariërs mee te kampen hebben, bespreekbaar te maken. Met deze samenwerking willen de organisaties meer aandacht vragen voor de mentale gezondheid en weerbaarheid van boeren en tuinders in Nederland.

Met de groeiende druk van hoge energie- en kunstmestprijzen, het verlies van afzetmarkten, de onzekerheid rondom mestmaatregelen vanuit Brussel en andere regelgeving met betrekking tot gewasbescherming, stikstof, nitraat en ammoniak, staan boeren en tuinders voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen niet alleen een financiële, maar ook een mentale tol eisen van zowel de agrarisch ondernemers zelf als hun gezinnen.

ZLTO, LTO Noord en ZOB delen de visie dat mentale gezondheid en veerkracht essentieel zijn voor een gezonde landbouwsector.

“In deze uitdagende tijden is het belangrijker dan ooit om elkaar te ondersteunen”, aldus Wim Bens, voorzitter van ZLTO. ”Als belangenbehartiger voor de land- en tuinbouw in het zuiden, hebben we meer dan 70 jaar ervaring in het bieden van ondersteuning aan onze leden in moeilijke tijden. Onze inzet om de mens achter de agrarische ondernemers te steunen, blijft onverminderd bestaan.

In deze uitdagende tijd voor de land- en tuinbouw is het belangrijker dan ooit om elkaar te steunen.

Wim Bens, voorzitter ZLTO

Daarom sluiten we ons aan bij TABOER, het platform wat LTO Noord en Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) in 2023 opstartten. Als mede-initiatiefnemer leveren we graag ons aandeel aan de inspanningen van dit onafhankelijke landelijke loket. Samen kunnen we boeren en tuinders nog beter bijstaan en begeleiden bij diverse sociaal-emotionele uitdagingen, zoals financiële moeilijkheden, ziekte of overlijden binnen het gezin, tegenslagen door ziekte onder vee of gewassen, en andere vormen van tegenspoed. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zijn vastbesloten om gezamenlijk bij te dragen aan het mentale welzijn van boeren en tuinders in Nederland.”

Meer informatie

Over ZLTO

ZLTO is de belangenbehartiger voor de land- en tuinbouw in Zuid-Nederland. Met ruim 11.500 leden zet ZLTO zich in voor een vitaal en toekomstbestendige agrarische sector.

Fotografie: Jorien Slager