Blauwtong veroorzaakt gevoel van machteloosheid

Eind september telt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit officieel 319 geregistreerde besmettingen van blauwtong, in de praktijk zijn het veel meer. Vooral de rundvee- en schapenhouders in de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en Noord-en Zuid-Holland zijn hierdoor getroffen. Naar verwachting zal het virus zich over het hele land uitbreiden en zeker nog tot eind november rondgaan. Een uitbraak van blauwtong heeft niet alleen grote gevolgen voor de gezondheid van de dieren, maar kent zeker ook grote financiële consequenties voor de ondernemers. Zo’n uitbraak brengt veel stress met zich mee. Onderschat het niet en zoek hulp!

Wat is blauwtong?

Blauwtong is een virusziekten die voorkomt bij schapen en andere herkauwers, zoals geiten en runderen. De besmetting komt door beten van muggen (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus. De symptomen die wijzen op blauwtong zijn hoge koorts, overmatig speeksel, zwelling van kop, tong of lippen, pijn en ontsteking van de kroonrand van de hoeven. In ernstige gevallen kleurt de tong blauw. Het virus zelf is niet dodelijk, maar door een verminderde weerstand en/ of door complicaties kunnen de dieren alsnog overlijden. Vooral bij schapen speelt dit. De infecties bij runderen verloopt vaak minder heftig, maar deze dieren hebben het virus vaak lang in het bloed. Dat betekent in de praktijk dat de melkproductie flink zakt en dat de dieren problemen krijgen met de vruchtbaarheid.

Wanhoop bij schapenhouders

Ondanks dat een uitbraak van dierziekten leidt tot de nodige financiële consequenties, zit de meeste pijn bij de ondernemer bij het zieke dier zelf. Veehouders doen er altijd alles aan om hun dieren optimaal te verzorgen, toch sterven veel besmette schapen op dit moment. De schapenhouders liggen in veel gebieden al wakker van de wolf en nu komt er ook nog een onderwerp als blauwtong bij. Dit heeft ontzettend veel impact op de ondernemer en zijn gezin. Daarnaast zijn ondernemers vaak bang voor de reactie vanuit de maatschappij op de afgedekte kadavers langs de weg en de zieke dieren in het veld. Deze vraagstukken zorgen bij veel ondernemers voor extra mentale druk.

Zijn jouw dieren getroffen door blauwtong of heb je te maken met andere heftige gebeurtenissen. Deel je zorgen? Praat hierover met mensen in je directe omgeving of neem contact op met TABOER!  


Meer weten over blauwtong:

Kijk op site van NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/blauwtong