Terugkijken webinar: Suïcidepreventie in de agrarische sector

Ruim 250 deelnemers volgden donderdagavond 12 oktober het webinar ‘Suïcidepreventie in de agrarische sector’. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Vanuit TABOER horen we soms wanhopige verhalen van boeren en tuinders die geen perspectief meer zien. TABOER wil helpen om het aantal zelfdodingen in de agrarische sector te verminderen en organiseerde daarom dit webinar om agrariërs en erfbetreders bekwamer te maken in het bespreken van (gedachten over) zelfdoding. Zelfmoordgedachten kunnen ontstaan door een opeenstapeling van dingen die spelen rond jezelf in combinatie met het bedrijf. Helma Vermuë van LTO Vrouw en Bedrijf bevroeg tijdens een webinar antropoloog Lizzy van Leeuwen, auteur van het boek ‘De Hanebalken’ en Ypkje Rameijer van 113 Zelfmoordpreventie.

Delen is helen

“Mentale problemen kun je niet altijd voorkomen, je kunt er wel iets mee doen. Erover praten helpt om de eenzaamheid en de spanning weg te nemen. Het kan de eerste stap naar hulp zijn”, aldus Ypkje. Rameijer vertelde tijdens het webinar dat in Nederland gemiddeld iedere dag 5 mensen sterven door zelfdoding, iedere 10 tot 12 dagen een agrariër. De agrarische sector staat daarmee op nummer 2 in de beroepenlijst waar zelfdoding het meest voorkomt.

Mentale problemen kun je niet altijd voorkomen, je kunt er wel iets mee doen. Erover praten helpt.

Ypkje Rameijer, vrijwilliger bij 113 Zelfmoordpreventie

“Het ontstaan van zelfmoordgedachten ontstaan zelden van de één op de andere dag. Elke zelfdoding is er 1 teveel: wat een ongeluk lijkt, kan ook een suïcide zijn, zeker bij boeren.” Ze gaf een toelichting op de oorzaken: “Agrariër en heel het gezin zijn verbonden aan bedrijf, waardoor er weinig scheiding is tussen werk en privé. Als er veel spanning is, zoals nu met de huidige onduidelijkheid in wet- en regelgeving en het misschien dan minder goed gaat met het bedrijf, heeft dat zijn weerslag op het gezin. Voor een agrariër voelt dat vaak als een persoonlijk falen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van schaamte. Agrariërs vinden het vaak moeilijk om over hun gevoelens te praten en om hulp te zoeken. Bovendien zijn boeren vaak daadkrachtige mensen die gewend zijn alles zelf op te lossen; de middelen om suïcide te plegen zijn vaak binnen handbereik.”

De vraag van je leven

Praten over zelfdoding kan levensreddend zijn. Maar hoe ga je het gesprek hierover aan? Wat is de juiste vraag en welk moment is daarvoor passend? Lizzy van Leeuwen erkent dat het lastig is om aan iemand om wie je je zorgen maakt de vraag te stellen: ‘Denk je weleens aan zelfdoding?’ Ze benadrukte dat het stellen van deze vraag de spanning bij de ander kan wegnemen. “Als het voornemen om zelfmoord te plegen geen geheim meer is, geeft dat lucht. Het perspectief van die keuze, dat het een oplossing lijkt, is dan weg. Als je snapt hoe dat mechanisme werkt, dan snap je ook hoe belangrijk deze vraag is.”

Echt luisteren, doorvragen en de vraag ‘Denk je weleens aan zelfdoding?’ durven stellen zijn cruciaal.

Lizzy van Leeuwen, antropoloog

Het gesprek hierover kent een aantal do’s en dont’s: “Laat merken dat je ziet hoe moeilijk de ander het heeft door dit te benoemen. Echt luisteren, doorvragen en de vraag durven stellen zijn cruciaal. Wat je beter kunt vermijden is bagatelliseren, oordelen of wegwuiven met uitspraken als ‘Ah joh, valt wel mee, na slechte tijden komen goede tijden’. Het is een misvatting dat praten over zelfdoding mensen juist op ideeën brengt.”

Wil je meer weten over dit thema?

  • Jij kunt voor agrariërs die klem zitten en overwegen om uit het leven te stappen hét verschil maken. Hoe? Deze flyer helpt je signalen van suïcidale gedachten bij iemand te herkennen én om zelfmoord bespreek te maken.
  • In samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie bieden we de Suïcide preventietraining Gatekeeper voor de agrarische sector. Dit is een training van een dagdeel, waarin erfbetreders, bestuurders of collega-boeren leren hoe ze signalen herkennen, suïcidale gedachten bespreekbaar maken en anderen kunnen stimuleren om hulp te zoeken. Deze training kan zowel incompany verzorgd of individueel gevolgd worden en is specifiek gericht op de agrarische sector. TABOER biedt deze trainingen regelmatig aan, o.a. in oktober en november.

Denk je aan zelfmoord naar aanleiding van dit webinar in wil je hierover in gesprek met ons? Je kunt anoniem met 113 Zelfmoordpreventie bellen 0800-0113 of chatten. De hulplijn is 24/7 geopend.

Of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem gerust contact op met TABOER.