Uithuilen helpt

Marjan Kornegoor van het vakblad het Schaap was aanwezig bij een informatieavond van LTO over blauwtong. Ze zag daar een stoere schapenhouder die met een trilling in zijn stem vertelt over het verdriet dat blauwtong op zijn bedrijf teweegbrengt. De vermoeide, treurige ogen van een jonge boerin die ondanks al haar goede zorgen een deel haar schapen niet kan redden. Wat een ongelooflijk leed gaat er momenteel door de sector. Praat erover, is het advies.

De LTO organiseerde een informatieavond over het virus, maar er was vooral ruimte om met elkaar te praten. Saskia Duives, voorzitter van de LTO vakgroep Schapenhouderij sloot de avond dan ook af met: ”Zoek elkaar alsjeblieft op. Praten helpt, uithuilen helpt. Niks geks aan. Normaal mensengedrag.”

Gevoel van machteloosheid

Een vriendin vroeg ‘je bent zo druk met je dieren, hoe gaat het eigenlijk met jou?’ Toen brak ik.

Een getroffen schapenhoudster

Ook schapenhouder Jan Oudejans vertelt op de drukbezochte bijeenkomst: “Ik zag het gelijk, het virus was net een week in ons land. Kwijlen, natte neuzen, eerst een dikke kop en later werden ze kreupel.” Inmiddels hebben 22 van zijn 45 schapen het niet overleefd en sommigen zijn nog ziek. ”Mooie Texelaars”, zegt hij. Iedere dag gaat hij met pijn in het hart de schuur weer in, zoals zoveel schapen- en veehouders. Ze doen wat ze kunnen maar je bent machteloos.

Het hele artikel van Marjan Kornegoor uit het vakblad het Schaap is hier te downloaden:

Bron: Het Schaap


Heb jij ook te maken met blauwtong of heb je iets ingrijpends meegemaakt en wil je hierover praten? Praat erover met mensen in je omgeving of bel TABOER.