Wanhopige boeren bellen hulplijn: ’Mentale druk wordt te hoog’

Niet iedere boer gaat de barricades op, sommigen lijden in stilte in onzekere tijden. Wanhopige agrariërs bellen de hulplijn TABOER voor een luisterend oor, en worden geregeld doorverwezen naar een ambassadeur die begeleiding biedt, zoals ‘boerinfluencer’ Nadine Stemerdink uit Aalten. “Het bedrijf gaat voor alles en ten koste van jezelf.”

Er is veel opgekropte woede onder boeren en tuinders, zo hebben de protesten van de afgelopen weken uitgewezen. De regelzucht vanuit Europa, het Rijk en de provincie wordt de agrarische sector te veel.

Hulplijn biedt luisterend oor

Om mentale problemen onder de boeren bespreekbaar te maken is een klein jaar geleden het platform TABOER in het leven geroepen door LTO Noord en Stichting Zorg om Boer en Tuinder.

“De mentale druk neemt toe en niet iedere boer pakt de trekker om mee te doen aan protesten. Als ze in de put zitten kunnen we er voor hen zijn. Het is anoniem, wij bieden een luisterend oor en verwijzen waar nodig door’’, zegt Fije Visscher, bestuurder bij LTO Noord en zelf kalverhouder.

Medewerkers spreken taal van de boer

“De advieslijn wordt bemand door personen met een achtergrond in de agrarische sector. Een grote meerwaarde.’’
Zij kunnen zich volgens Visscher goed in de beller verplaatsen als een hulpvraag gaat over stapelende wetgeving, stoppen met het bedrijf, een overname die niet doorgaat of een verplichte onteigening.

“Boeren zijn van nature geen praters, maar het taboe op het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid moet wel weggenomen worden vinden we,’’ legt hij uit.

“Het bedrijf gaat voor alles en ten koste van jezelf”

Nadine Stemerdink-Bongen in Aalten

Regelmatig wordt doorverwezen naar één van de ambassadeurs van Taboer. ‘Boerinfluencer’ Nadine Stemerdink-Bongen (31) uit het Achterhoekse Aalten is er één van. Met haar ouders runt ze al jaren een melkveebedrijf. Dat bedrijf is te koop gezet, over een aantal maanden stopt ze als melkveehouder.

Ze heeft zelf ooit een burn-out gehad en weet als geen ander dat het boerenleven zijn tol kan eisen. “Werkuren van 70 tot 80 uur per week zijn normaal. En als er dan mentale problemen bijkomen, is het lastig deze te verwerken omdat het werk in de stal altijd maar doorgaat. Het bedrijf gaat voor alles en ten koste van jezelf”, zegt Stemerdink.

“Met onder meer vlogs deel ik mijn ervaringen”, zegt de boerin die door TABOER gevraagd is ambassadeur te worden en het platform te ondersteunen.

“Er is veel stress, want ook banken zijn terughoudend. Sommige boeren zijn echt ten einde raad.”

Nadine Stemerink-Bongen

De jonge melkveehoudster begeleidt overwegend jonge boeren en boerinnen. De oudste is 45 jaar. “Ze kunnen bij wijze van spreken mijn filmpjes op de trekker bekijken, ze hoeven niet van het erf af. Maar ook bellen ze”, stelt de coachende boerin, die merkt dat het ontbreken van een duidelijke politieke koers als grootste knelpunt wordt ervaren.

Hoger risico op zelfdoding

Binnen de agrarische gemeenschappen lopen de spanningen hoog op. En die zijn van invloed op het gezin en de omgeving. Boeren staan volgens 113 Zelfmoordpreventie in de top drie van sectoren met een hoger risico op zelfdoding.

Er zijn verschillende tekenen dat er iets loos kan zijn op het boerenerf. De een trekt zich terug en is stil, de ander heeft weinig aandacht voor persoonlijke verzorging of de tuin is niet op orde.

“Erfbetreders zoals een veearts of inseminator pikken ook vaak signalen op en bellen de hulplijn als ze zich zorgen maken over een boer”, zegt Sandra Katerberg van Stichting Zorg om Boer en Tuinder, die beaamt dat er schrijnende situaties de revue passeren.

“Soms wordt het vee slecht verzorgt door de mentale problemen”, weet Katerberg die aangeeft dat nu zeker om de dag zich iemand uit het land meldt bij de luisterlijn.

Hulp van coaches

“Boeren in Overijssel doen wat minder vaak een beroep op TABOER. Het komt waarschijnlijk doordat zij hulp kunnen inroepen bij de ervencoaches waar de provincie mee van start is gegaan”, legt ze uit.

“Onze telefonisten hebben allemaal een training van 113 Zelfmoordpreventie gevolgd en herkennen de signalen. Ze zullen er ook vragen over stellen als het moet. Wij hopen zoveel mogelijk aan de voorkant te zitten om daarmee te voorkomen dat boeren aan suïcide gaan denken.”

Heb je hulp nodig? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of kijk op www.113.nl.

Bron: Telegraaf, Edwin Rensen


Voel jij je ook niet gehoord en maak je je zorgen over de toekomst van jouw bedrijf? Of zie je het even niet meer zitten? Praat erover met mensen in jouw omgeving of neem contact op met TABOER.

Meer informatie

Of lees meer: ‘Het doet vaak echt zeer’