‘Het doet vaak echt zeer’

‘Niet iedere boer gaat de barricades op, sommigen lijden in stilte in onzekere tijden’, schrijft de Telegraaf naar aanleiding van het persbericht waarin TABOER aandacht vraagt voor de mentale druk binnen de agrarische gemeenschappen. Het bericht is niet alleen door Telegraaf, maar door verschillende media opgepikt, zoals Trouw, Agraaf, AD, Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, Pig Business.

De agrariërs kampen vaak met meer kwesties tegelijk, maar druppels die de emmers doen overlopen zijn nu vooral gebrek aan toekomstperspectief, politieke onzekerheid en het gevoel als milieucrimineel te worden afgeschilderd. Dat zegt Piet Boer bij RTV Drenthe. Volgens hem proberen boeren en tuinders uitingen over dat laatste in de media te ontlopen door zo min mogelijk te kijken en te luisteren. “Het doet vaak echt zeer.”

“Het doet vaak echt zeer”

Piet Boer, melkveehouder en voorzitter van de ZOB

‘Plank misslaan’

Boeren praten niet altijd gemakkelijk over gevoelens. “Ze zoeken vaak een uitvlucht in nog harder werken, maar dat lost de problemen natuurlijk niet op”. Vooral bij gezinsbedrijven spelen dergelijke problemen. “Daar zijn familie- en privéleven en het bedrijf erg verweven.” Er kunnen volgens Piet Boer ook verwijten tussen de generaties in huis ontstaan, bijvoorbeeld doordat ouderen volgens jongeren onjuiste keuzes hebben gemaakt.

“Niet ieder boer pakt de trekker om te protesteren. Als ze in de put zitten kan TABOER er voor hen zijn. Het is anoniem en wij bieden een luisterend oor”

Fije Visscher, kalverhouder

In de Telegraaf zegt Fije Visscher dat de regelzucht vanuit Europa, het rijk en de provincie veel boeren en tuinders te veel wordt. “De mentale druk neemt toe en niet iedere boer pakt de trekker om mee te doen aan protesten. Als ze in de put zitten kan TABOER er voor hen zijn. Het is anoniem, wij bieden een luisterend oor en verwijzen waar nodig door. De meerwaarde is dat achter deze telefoonlijn mensen zitten die zelf ook uit de agrarische sector komen.”

“In de gewone geestelijke gezondheidszorg zijn hulpverleners vaak niet bekend hoe het er op het boerenbedrijf aan toe gaat, waardoor zij ‘de plank kunnen misslaan’ bij dergelijke cliënten,” zegt Piet Boer.

Hoe vaak is er gebeld?

Taboer is eind maart 2023 gestart om het taboe te doorbreken om over mentale gezondheid te praten. Het aantal telefoontjes naar de hulplijn laat een stijgend beeld zien. “Dat is inmiddels 135 keer gebeurd, waarvan 51 keer anoniem. Gemiddeld elke doordeweekse dag dus één. Maar belangrijker nog is dat het gesprek over mentale zorgen aan de keukentafel plaats vindt en dat mensen de hulp vinden die ze nodig hebben”, aldus Fije Visscher.

LTO Noord en stichting Zorg om Boer en Tuinder willen het taboe doorbreken dat rust op de mentale kant van het agrarisch ondernemerschap. Piet Boer (bestuurder ZOB) en Fije Visscher (bestuurder LTO Noord) zijn beide TABOER-ambassadeurs.

Lees ook:


Voel jij je ook niet gehoord en maak je je zorgen over de toekomst van jouw bedrijf? Of zie je het even niet meer zitten? Praat erover met mensen in jouw omgeving of neem contact op met TABOER.