‘Zorg goed voor jezelf’

Dion Veninga is een jonge bollenkweker in het Drentse Hijken. Hij neemt graag met zijn vriendin Rieke Grooten deel aan deze campagne. ‘’Het is sowieso belangrijk dat ondernemers over hun gevoelens praten, ook als ze het niet zien zitten,’’ merkt Rieke op. ‘’En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren doen wij dat graag.’’

Dion is een jonge ondernemer en woont samen met zijn vriendin Rieke Grooten. Zij werkt als projectleider communicatie aan projecten op het gebied van bodem en water. Aan de zijlijn doet en denkt zij mee met het bedrijf. Zij houdt Dion dan ook regelmatig een spiegel voor. “Een mens praat vaak niet over zijn gevoelens, terwijl dat juist zo belangrijk is’’, meent Rieke. “Ons referentiekader is de agrarische sector, aangezien we daar beide in werkzaam zijn. We kunnen het niet vergelijken, maar ik ben van mening dat mentale problemen door de hele maatschappij spelen,’’ voegt ze eraan toe.

‘Een mens praat vaak niet over zijn gevoelens, terwijl dat juist zo belangrijk is’

Rieke Grooten

Groeien in bloembollentak

Het akker- en bloembollenbedrijf is door de jaren heen flink gegroeid. Zijn ouders Gert (62) en Jennie Veninga (60) zijn in 1988 gestart met de teelt van droogbloemen naast hun werk. In 1991 kwamen de eerste leliebollen op het bedrijf en in 1996 werd het bedrijf uitgebreid met de teelt van tulpenbollen. Het komende jaar telen ze op zo’n 80 hectare leliebollen en hebben ze 30 hectare pioenrozen en 30 hectare gladiolen. Daarbij hebben ze nog eens 60 hectare akkerbouw in de vorm van suikerbieten. Op het bedrijf is het een drukte van belang. Moeder Jennie zit op kantoor, vader Gert richt zich de verkoop van de producten en Dion is verantwoordelijk voor de teelt-technische bedrijfsvoering en stuurt het personeel aan.  In de loods staan vooral Poolse medewerkers achter de verwerkingslijn. “Vanaf 1999 rooien en spoelen wij de bollen met eigen machines. En maken we ze klaar voor de afzet. In hoogtijdagen, zoals in de periode dat we rooien lopen hier wel 100 mensen rond,” zegt Dion.

Privé en bedrijf

Het werken met personeel brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. ‘’We werken met veel Polen en Roemenen, die moeten ook allemaal wonen in de buurt,’’ merkt Dion op. ‘’Wij zorgen voor de huisvesting. Het is belangrijk om goed te zorgen voor je personeel, maar even belangrijk is dat je ook goed voor jezelf zorgt,’’ zegt Dion. Dit heeft Dion de afgelopen jaren wel geleerd.

Door de verschillende teelten met bijbehorende piekperiodes is het vaak jaarrond erg druk op het bedrijf. Hierdoor is het lastig om tijd te nemen om zaken op een rij te zetten. Dat geldt zowel bedrijfsmatig, als ook voor jezelf. Als buitenstaander kijkt Rieke vaak vanuit een ander perspectief naar het bedrijf en zoekt ze meer de balans op tussen werk en privé. Zo heeft Dion bewust gekozen om niet bij het bedrijf te gaan wonen. “Wanneer we bij het bedrijf wonen is het lastig om afstand te nemen. Als ik nu thuis ben is het rustiger,” merkt Dion op.

Maatschappelijke druk

Vanuit de maatschappij voelt Dion de weerstand rondom de teelt van bloembollen groeien. ‘’Bloembolgewassen zijn intensieve teelten, waardoor ze vaak onder een vergrootglas liggen. Hier zijn wij ons goed van bewust.” Er wordt dan ook hard gewerkt om de teelt groener en duurzamer te maken. Dion: “Wij zijn door de jaren heen steeds minder middel gaan inzetten en hebben een Wingsprayer gekocht zodat er minder drift is bij het spuiten. Bovendien gebruiken we hierdoor minder middelen per hectare.”

In Drenthe loopt nu een programma met als doel de bollenteelt duurzamer te maken. Hierin doen alle betrokken telers proeven om tot een lagere milieubelasting te komen. In dit project worden alle proefresultaten en ervaringen van andere telers gedeeld. “Hier leren wij veel van, zo durven wij steeds vaker een keer niet te spuiten of een aantal middelen weg te laten.”

Om de burgers kennis te laten maken met de bollenteelt worden er tegenwoordig vaak open dagen georganiseerd, waarin de sector met de mensen in gesprek gaat. “Op het gebied van PR hebben we als sector een achterstand in te halen. We zijn er wel achter gekomen wanneer je laat zien en uitlegt wat je doet er veel meer begrip is,” concludeert Dion.

Zorg goed voor jezelf

Tot slot leggen Dion en Rieke nogmaals uit waarom zij deelnemen de aan de campagne. “Uit eigen ervaringen en ervaringen in onze omgeving hebben we geleerd dat het belangrijk is tijd te maken om te praten over je gevoelens en na te denken over de toekomst. Maak hier bewust tijd voor.” En zoals Dion zegt: ‘’Als je goed voor jezelf zorgt, ben je beter in staat anderen te helpen en te ondersteunen’’.


Voel jij ook druk vanuit de maatschappij en overheid? Praat erover met mensen in je directe omgeving of bel met TABOER.