Huidige politieke agenda zorgt voor druk op gezinsleven

Boeren voelen zware druk door de huidige politieke agenda, vooral vanwege de afbouw van derogatie en het stikstofbeleid. Onderzoek wijst uit dat boeren bezorgd zijn en weinig oplossingen zien. Veranderde regelgeving geeft enorme druk op het gezinsleven en de financiën. Controles en boetes voelen als constante last, de veranderde regelgeving zorgt voor een neerslachtig gevoel van een niet te winnen strijd. 

Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan druk op het gezinsleven te ervaren (55 procent). Oudere boeren (56 procent) ervaren vaker deze druk dan jonge boeren (47 procent). Melkveehouders ervaren het vaakst deze druk (58 procent), pluimveehouders het minst (42 procent). Dat zijn onder andere de uitkomsten van de Sterke Erven Monitor, die is uitgevoerd door Agrio Uitgeverij in samenwerking met Hammer market intelligence. Lees meer.

Meer over de Sterke Erven Monitor

Benieuwd wat er leeft op het boerenerf? De Sterke Erven Monitor van Agrio, een jaarlijkse peilstok in de agrarische sector, brengt daar helderheid in. In december 2023 hebben 1.362 boeren hun kansen, zorgen en toekomstvisie met ons gedeeld door de online-vragenlijst in te vullen. De uitkomsten met toelichting van boeren en specialisten vind je hier.

Bron: Vee & Gewas


LTO Noord en ZOB roepen boeren en tuinders nu nadrukkelijk op naar elkaar om te zien en met iemand te praten als zij mentale problemen hebben. TABOER biedt een luisterend oor en is een onafhankelijk loket. Je kan altijd bellen op 088-8886608 of mailen op info@taboer.nl