Ondermijning groeiend probleem op platteland

Ondermijning is een groeiend probleem op het platteland, waarbij boeren en tuinders steeds vaker worden benaderd om hun leegstaande schuren te verhuren voor illegale activiteiten. Dit kan leiden tot grote problemen voor de ondernemers, vooral omdat ze vaak niet doorhebben wat er gaande is en uit schaamte er niet over durven te praten zodra ze het ontdekken.

De ruime en afgelegen gebieden van het platteland maken het een aantrekkelijke locatie voor criminelen die op zoek zijn naar opslagruimte voor hun illegale goederen of voor het vestigen van een drugslab. Boeren en tuinders worden met veel geld verleid een ruimte te verhuren aan drugscriminelen. Maar soms is het ook lastig om de signalen van ondermijning te herkennen. Veel eigenaren weten vaak niet welke verantwoordelijkheden zijn verbonden aan het verhuren van schuren en stallen. Het is verstandig om vooraf advies in te winnen, voordat je daadwerkelijk afspraken gaat maken.

Vertrouwenspersonen ondermijning

Soms is het kwaad al geschied, en kom je als ondernemer in een benarde en angstige situatie op je eigen terrein terecht. Of je ziet het gebeuren in je omgeving. Negeer het niet, maar probeer hulp te zoeken. Alle agrarische belangenorganisaties beschikken nu over een eigen ‘vertrouwenspersoon veilig buitengebied’: Gaby de Ruiter, LTO Noord en Femke van der Plas, ZLTO en LLTB.  Hier kun je terecht voor hulp en advies.

Meer informatie over ondermijning

Podcast: Penoza op het platteland

Voor meer informatie over ondermijning en hoe politie en justitie deze problematiek aanpakken, is er een podcast beschikbaar op NPO 1 met de titel Penoza op het platteland. In deze podcast wordt onder andere gesproken met Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van het RIEC, en Willem Schutte, eenheidscoördinator aanpak ondermijning bij de Politie Noord-Nederland. De podcast biedt een diepgaand inzicht in de uitdagingen en oplossingen met betrekking tot ondermijning op het platteland.

Ook op platteland veel drugslabs: loonwerker Johan werd er zelfs blind van

Op de site van Nieuwsuur vertelt Johan wat voor impact een drugslab op een bedrijf kan hebben. Hij is er zelfs blind van geworden. Na het storten van mest in een put zag hij dat de mest ging schuimen en kolken. Toen hij in de put keek, ademde hij vermoedelijk dampen van drugsafval in. Later bleek in het ziekenhuis dat zijn oogzenuwen dusdanig waren beschadigd dat hij nooit meer zou kunnen zien. Volgens de artsen was het een wonder dat Johan nog leefde. 

Stop ondermijning samen

Op de website van stopondermijningsamen.nl van overheid vind je meer informatie over ondermijning. Hier zijn ook specifieke tips en adviezen voor bewoners van het buitengebied te vinden. Hoe herken ik de signalen en waar kan ik melding maken van mogelijke drugscriminaliteit. Kijk hier voor meer informatie: Stop ondermijning buitengebied


Binnen TABOER zullen we de komende tijd aandacht besteden aan dit onderwerp. Ondermijning is een groeiend probleem op het platteland, dat vaak grote impact heeft om de mentale gezondheid van boeren en tuinders. Wil je erover praten? Neem gerust contact op met TABOER!  Zij kunnen je ook door verwijzen naar de vertrouwenspersonen veilig buitengebied.