TABOER zet mentale gezondheid in 2023 op de kaart

Vandaag viert TABOER haar eerste verjaardag. Ter ere van dit jubileum heeft TABOER haar belangrijkste mijlpalen van het afgelopen jaar samengevat in een overzichtelijke factsheet. Dit moment markeert tevens de start van de campagne ‘Beter in je vel(d)’, gericht op het versterken van de weerbaarheid onder boeren en tuinders. In de komende periode zullen agrarisch ondernemers hun ervaringen delen over hoe zij zich hebben herpakt na ingrijpende gebeurtenissen.

TABOER werd eind maart 2023 opgericht met als doel het taboe op het bespreken van mentale gezondheid in de agrarische sector te doorbreken. Het aantal telefoontjes naar de hulplijn blijft stijgen. “Inmiddels hebben we 135 gesprekken gevoerd, waarvan 51 anoniem. Gemiddeld ontvangen we elke doordeweekse dag één oproep. Maar nog belangrijker is dat het gesprek over mentale zorgen aan de keukentafel plaatsvindt en dat mensen de hulp vinden die ze nodig hebben,” aldus José, één van de teamleden van de telefonische hulplijn.

Meerwaarde van TABOER

Volgens Piet Boer, voorzitter van Zorg om Boer en Tuinder en Fije Visscher, bestuurder bij LTO Noord is de meerwaarde van TABOER duidelijk gebleken, gezien de zorgen en frustraties die de organisatie dagelijks hoort en ziet. “Het is betreurenswaardig dat TABOER nodig is, maar de respons bewijst dat het daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. De stikstofaanpak, afschaffing van de derogatie, complexe rekenmodellen, maatregelen voor waterkwaliteit en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), samen met andere uitdagingen als het ontbreken van perspectief en nieuwe eisen voor dierenwelzijn, veroorzaken wanhoop en frustratie onder boeren en tuinders,” aldus Fije Visscher. Piet Boer voegt toe: “De (onterechte) negatieve berichtgeving door activistische groepen doet de boeren veel pijn. Al met al wordt op menig boerenerf de situatie steeds nijpender. In de reguliere geestelijke gezondheidszorg zijn hulpverleners vaak niet bekend met hoe het op een boerenbedrijf toegaat, waardoor zij niet altijd adequaat kunnen helpen.”

TABOER is van boeren voor boeren

De leden van de boerenadviesraad hebben eveneens na één jaar de balans opgemaakt. “TABOER heeft het afgelopen jaar aanzienlijk bijgedragen aan bewustwording, zowel binnen als buiten de sector. Het is voor agrariërs duidelijker geworden dat ze niet alleen staan met hun zorgen en vragen. Het besef dat je ergens terecht kunt, is van onschatbare waarde,” zegt Martine Nieuwlaar. Sjaak Hogendoorn voegt toe: “Er is grote veerkracht nodig in de agrarische sector, en TABOER kan daarbij helpen, wat het al op een geweldige manier doet.”

“Het is voor veel bellers een opluchting dat ze eindelijk hun verhaal kwijt kunnen bij iemand die de agrarische sector begrijpt.”

José, één van de medewerkers van de telefonische hulplijn.

In haar korte bestaan weten steeds meer agrariërs TABOER te vinden. José van de telefonische hulplijn merkt op: “Het is voor veel bellers een opluchting dat ze eindelijk hun verhaal kwijt kunnen bij iemand die de agrarische sector begrijpt. Het is mooi om te zien dat zoveel boeren en omstanders de moed hebben om hulp te vragen. Dat is niet altijd makkelijk. Veel agrariërs kampen vaak met meerdere uitdagingen tegelijk. En omdat het voor- en achterhuis zo met elkaar verbonden is, wordt het gezin ook vaak meegetrokken.”

TABOER maakt mentale zorgen bespreekbaar 

Dankzij de inzet van ambassadeurs en diverse activiteiten zoals trainingen voor erfbetreders, webinars, campagnes, en suïcidepreventieprogramma’s, heeft TABOER aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar missie om het taboe op het bespreken van mentale zorgen in de agrarische sector te verminderen.

Alle inzet en activiteiten van TABOER zijn terug te lezen in onderstaande factsheet.